UCZESTNICZĘ WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA

Menu witryny

Spowiedź

Do spowiedzi św. zapraszamy

pół godziny przed Mszą św. w
dni powszednie,
niedziele i święta
.

Odwiedziny chorych

Osoby zgłoszone
pierwszy piątek miesiąca
od godz. 8.00

Kancelaria parafialna

Czynna

19.00 - 20.00 (czas letni)
18.00 - 19.00 (czas zimowy)
narzeczeni - wtorek i czwartek

Nieczynna

w pierwszy piątek miesiąca,

niedziele i święta

Pasowanie na ucznia

W dniu 30 października br. w Zespole Szkół nr 1 w Stobiernej ks. proboszcz Józef Pasiak uroczyście poświęcił plecaki i przybory szkolne uczniom klasy I a i b. Następnie Pani dyrektor Beata Kowal i w-ce dyrektor Maria Skała dokonały uroczystego pasowania na ucznia.Okolicznościowy program przygotowały Panie wychowawczynie Marta Migut i Małgorzata Szybisty. Zdjęcia wykonał ks. wikariusz Mariusz Korbecki.


...Rapid Gallery Loading...

Modlitwa w intencji Misji Świętych

      Najświętsze Serce Jezusa, pragnące dusz naszych, spraw, aby nikt nie pozostał obojętny wobec Twojej Ewangelii, aby nikt nie czuł się zwolniony od czynnej miłości wobec tak wielu  ludzi potrzebujących pomocy i miłości.

IMG 8140

     O Jezu, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, poślij od Ojca  Ducha Świętego, aby odnowił oblicze naszej Parafii, aby rozgrzał serca zobojętniałe i zimne, aby przyprowadził do nawrócenia serca niewierne i zdradliwe, aby oświecił serca błądzące, aby w sercach wszystkich ożywił świadomość powołania do apostolstwa w rodzinie, parafii, miejscu pracy, nauki i wypoczynku.

     Maryjo, która rozświetlasz nasze drogi życiowe, wspomóż nas swoim wstawiennictwem w dziele odnowy naszej wsapólnoty parafialnej.Zmobilizuj nas wszystkich, jak kiedyś sługi w Kanie Galilejskiej, do czynu przygotowującego cud przemiany serc. Dopomóż nam na nowo zaprosić Twojego Syna w teraźniejszość i przyszłość naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Amen.

Niepokalane Serce Maryi - módl sie za nami.

Św. Józefie Sebastianie - modl się za nami.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Pod Twoją obronnę... 

 

Październik miesiącem Różańca Świętego

     Różaniec jest modlitwą wypróbowaną przez wieki, prostą i dostępną każdemu człowiekowi, a równocześnie potężną w oczach Bożych. Różaniec jest nie tylko modlitwą ustną, lecz także równocześnie modlitwą myślną. Odmawiając go recytujemy modlitwy i rozmyślamy o Chrystusie i Jego Matce, uczymy się autentycznego chrześcijańskiego życia, przede wszystkim ożywiamy się miłością Boga i człowieka. W różańcu przyjmujemy Słowo Boże - jak to uczyniła Maryja - i prowadzimy z Bogiem dialog, którego owocem staje się prawdziwie chrześcijańskie życie. 

Pytania do myślenia:

  • Jak uczestniczę i przeżywam modlitwę różańcową: w życiu osobistym, w rodzinie i w parafii?
  • Czy staram się słowem i przykładem zachęcać innych do tej modlitwy?
  • Czy różaniec jest dla mnie natchnieniem do podejmowania dzieł miłosierdzia?