UCZESTNICZĘ WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA

Menu witryny

Spowiedź

Do spowiedzi św. zapraszamy

pół godziny przed Mszą św. w
dni powszednie,
niedziele i święta
.

Odwiedziny chorych

Osoby zgłoszone
pierwszy piątek miesiąca
od godz. 8.00

Kancelaria parafialna

Czynna

19.00 - 20.00 (czas letni)
18.00 - 19.00 (czas zimowy)
narzeczeni - wtorek i czwartek

Nieczynna

w pierwszy piątek miesiąca,

niedziele i święta

Spotkanie trzeźwościowe 2020

W sobotę 27 czerwca 2020r., ramach programu z zadania publicznego odbyło się w kościele parafialnym spotkanie trzeżwościowe. Prelekcję wygłosił o. Kamil Kuraś OFM. Uczestnikami była młodzież klas VIII z Zespołu Szkół nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ludwika Nabielaka w Stobiernej. Młodzież z wielką uwagą wysłuchała bardzo interesującego wykładu. Nastepnie udano się do sali Domu Parafialnego na poczęstunek przygotowany przez Parafialny Zespół Caritas. W spotkaniu zarówno w kościele jak i sali katechetycznej wzieli udział ks. Proboszcz, ks. Wikariusz i członkowie PZC.

...Rapid Gallery Loading...

 

Program trzeźwościowy 2020 - Młodzież

W ramach programu trzeźwościowego z zadania publicznego ze względu na trudną sytuację związaną z pandemią coronawirusa ogłoszono na dzienniku elektronicznym kl. VIII ZS nr 1 i SP nr 2 w Stobiernej, zadanie dla młodzieży oczekującej na Sakrament Bierzmowania i uczniów należących do Szkolnego Koła Caritas.

Duszpasterze i Parafialny Zespół Caritas zapraszają młodzież przygotowującą do Sakramentu Bierzmowania o włączenie się do programu trzeźwościowego. W obliczu wielu grzechów demoralizacji i nietrzeźwości pamiętajmy o wezwaniu św. Jana Pawła II: "Proszę Was, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, a czasem może zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu". 

Zadanie do wykonania: na kartce z bloku napisz hasło związane z abstynencją (dowolną techniką), napisz wiersz, wykonaj rysunek, plakat, projekt, ułóż opowiadanie, komiks. 

Ufamy, że wykonane zadania pomogą młodzieży do wyboru właściwej drogi w dorosłym życiu; mądrze i odpowiedzialnie wybierać to co wartościowe. 

Dziękuję, nie piję - wybieram życie!!! 

W tym programie wzięło udział 17 uczniów, którzy wykonali piękne prace (plakaty, piosenki, wiersze), zdobywając w ten sposób wiedzę na temat szkodliwości alkoholu.  Dla uczestników zostały przygotowane bardzo wartościowe nagrody, które zostaną wręczone 4 lipca 2020r.

...Rapid Gallery Loading...

WIELKANOC 2020

 

Drodzy Parafianie!

Serdecznie życzymy Wszystkim: błogosławionych, zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

W tym trudnym i wyjątkowym czasie niech ufność w Bożą moc umacnia Waszą wiarę i nadzieję na lepsze jutro.

Chrystus Zmartwychwstał!

Prawdziwie Zmartwychwstał!

 

Ks. Józef Pasiak

Ks. Marcin Olszewski

 

...Rapid Gallery Loading...